Doelgroepen 2018-05-04T11:27:29+00:00


Supervisie

DoelgroepenDoelgroepen
In mijn supervisie richt ik mij op een groot aantal sectoren. De rode draad door die sectoren heen is dat zij mensgericht zijn. Ik noem: het onderwijs, het bedrijfsleven, zorg- en verpleeginstellingen, kerkelijke instellingen, jeugdzorg en politie.

Professionals die zich melden voor supervisie zijn bijvoorbeeld: instructeurs, docenten (in het mbo, voortgezet onderwijs, hbo en basisonderwijs), teamcoördinatoren, managers, projectleiders, directeuren, adviseurs, artsen, verzorgenden, praktijkondersteuners, kerkelijk werkers, politieagenten etc. Mensen in loondienst maar ook ondernemers

Millennials
Ook de zogenoemde millennials zijn voor mij een belangrijke doelgroep. Jongeren van midden 20 jaar, net klaar met hun opleiding. Ze gaan de arbeidsmarkt op in een kwetsbare fase. Hoge verwachtingen in werk en privé kunnen stress veroorzaken wanneer zij niet aan die verwachtingen kunnen voldoen.

Supervisie maakt het voor hen mogelijk om zo’n kwetsbare periode hanteerbaar te maken.

Terugkomen in functie
Je gaat je werkzaamheden weer oppakken. Dat vraagt om een begeleidingsvorm waarin jou verhaal over je ervaringen in de uitvoering van het werk centraal staat.

(Startende) docenten
Het onderwijs vraagt tegenwoordig van docenten een andere invulling van hun professionele taak dan vroeger: ze zijn niet alleen overdragers van kennis maar veel meer begeleiders van onderwijsleerprocessen. Daarbij moeten zij adequaat kunnen reageren op veranderingen die veelal ingegeven worden vanuit de politiek, de regio of van binnenuit door de school. Het onderwijsteam voert die veranderprocessen uit, plus al het werk dat daarmee samenhangt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel op je afkomt, zeker als je startend docent bent. Vooral in het begin kan het werken in het onderwijs als heel intensief worden ervaren.

Het is van groot belang om (startende) leraren een goede begeleiding te geven en ze daarmee te behouden voor het onderwijs.