Supervisie 2018-05-04T11:22:12+00:00


Supervisie


Een stilte zegt vaak meer dan woorden 

 

Wat is supervisie?

Supervisie is een begeleidingsvorm waarin je onder begeleiding terug kijkt op je werkervaring met als resultaat om ervan te leren.

Vaak doe je ervaringen op in je werk die je nog moet verwerken. Supervisie is een vorm van professionele begeleiding waarin je deze ervaringen in een creatief proces van reflectie omzet tot persoonlijke inzichten en eigen werkwijzen.

Het gaat in supervisie altijd over jouw ervaringen als persoon in je beroep op je werkplek. En hoe die zich verhouden tot je eigen denken, voelen en handelen.

Wat levert supervisie op?

Je leert beter op te komen voor jezelf en meer te luisteren naar de eigen gevoelens in die situaties. Je krijgt meer zicht op hoe je omgaat met onzekerheid, het maken van fouten, het nemen van risico’s, je aangevallen voelen door al dan niet kritische opmerkingen

Je leert beter je grenzen stellen en in de meest brede zin functioneer je beter in werkrelaties. Je professionele aanpak wordt beter omdat je meer zicht krijgt op je handelen en je valkuilen. Met supervisie voorkom je het ophopen van spanningen en gezondheidsrisico’s.

Gedurende het supervisietraject ontwikkel je je eigen interne supervisor. Je leert steeds beter om op zelfstandige wijze terug te kijken op je werkervaring. Met de ontwikkeling hiervan ben je dus altijd in staat om op zelfstandige wijze te werken aan je autonomie en je professionalisering.

Dat maakt de ontwikkeling die je in het supervisietraject doormaakt duurzaam.

Supervisie draagt bij aan de balans in je werk en werkrelaties.